Regulamin Sali Zabaw 1000 Klocków

 1. Wykupienie biletu lub uiszczenie opłaty za korzystanie z Kreatywnego Centrum Zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Z Kreatywnego Centrum Zabaw 1000 Klocków mogą korzystać dzieci od 3 roku życia.
 3. Dzieci poniżej wieku 6 lat mogą korzystać z atrakcji Centrum 1000 Klocków wyłącznie pod bezpośrednią opieką pełnoletniego opiekuna.
 4. Opiekun dziecka nie płaci za wstęp, za wyjątkiem imprez, na których obowiązuje specjalny cennik imprezy.
 5. Kreatywne Centrum Zabaw 1000 Klocków dokłada wszelkich starań, aby zapewnić korzystającym bezpieczeństwo, ale nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
 6. W przypadku grup zorganizowanych wymagana jest obecność pełnoletniego opiekuna.
 7. Obuwie oraz ubrania wierzchnie pozostawia się w szatni. Do sali 1000 Klocków dzieci oraz dorośli wchodzą w skarpetkach lub w foliowych ochraniaczach na obuwie (do nabycia na miejscu).
 8. W Kreatywnym Centrum Zabaw 1000 Klocków obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia oraz napojów z zewnątrz. Napoje i artykuły spożywcze zakupione na miejscu można spożywać tylko w wyznaczonym do tego miejscu. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki spożywania artykułów przyniesionych z zewnątrz.
 9. Do sali 1000 Klocków nie wolno przynosić żadnych klocków z zewnątrz (wyjątek stanowią klocki wypożyczone u nas, przeznaczone do oddania). W sali 1000 Klocków można korzystać z klocków będących zarówno w sali zabaw jak i pobierać zestawy klocków od personelu. Po zakończeniu zabawy każdorazowo pobrany zestaw należy w całości zwrócić obsłudze. Zestawów klocków nie wolno mieszać z klockami dostępnymi w sali zabaw.
 10. Do zabawy klockami zawsze przystępujemy z czystymi rękami, podczas budowania nie spożywamy posiłków.
 11. Do rozdzielania połączonych klocków nie używamy zębów oraz ostrych przedmiotów. O pomoc prosimy personel 1000 Klocków.
 12. Za rzeczy pozostawione na terenie lokalu nie ponosimy odpowiedzialności.
 13. W Kreatywnym Centrum Zabaw 1000 Klocków obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, a także wprowadzania zwierząt. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie zostaną wpuszczone do lokalu.
 14. Dzieci podczas zabawy nie mogą mieć przy sobie żadnych ostrych i niebezpiecznych przedmiotów.
 15. W trosce o zdrowie wszystkich odwiedzających, zabrania się przebywania w Kreatywnym Centrum Zabaw 1000 Klocków dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 16. Obowiązkiem rodziców / opiekunów jest poinformowanie personelu 1000 Klocków o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 17. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w sali 1000 Klocków, w których zostanie pokrzywdzone dziecko lub opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej wraz z opinią lekarską personelowi.
 18. Personel 1000 Klocków może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci. Personel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabawy dziecka bez zwrotu kosztów pobytu w przypadku nieprzestrzegania zasad panujących w obiekcie.
 19. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie i są zobowiązani do odkupienia lub pokrycia kosztu naprawy uszkodzonych zabawek lub urządzeń.
 20. Salę w Kreatywnym Centrum Zabaw 1000 Klocków można zarezerwować w celu zorganizowania imprez urodzinowych, warsztatów pozaszkolnych oraz imprez, których tematyka związana jest z klockami LEGO®.
 21. Ze wszystkimi uwagami i problemami zgłaszamy się do personelu 1000 Klocków.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 23. Obiekt Kreatywnego Centrum Zabaw 1000 Klocków jest monitorowany.
 24. Obiekt Kreatywnego Centrum Zabaw 1000 Klocków jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.